martes, 11 de octubre de 2011

AUTORETRAT A LA MANERA D'UN MANA-LA (Autoretrato a la manera de un madala)